Nadzory - realizacje

 • Nadzór inwestorski nad: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy. Zieleń Miejska w Łęczycy.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad: „Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków”. Gmina i Miasto Tuliszków.
 • Nadzór inwestorski nad: „Zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach. Gmina i Masto Nowe Skalmierzyce.
 • Nadzór inwestorski nad: „Rozbudowa i remont deszczowni w Szkółce Zespolonej Kiejsze”. Nadleśnictwo Koło.
 • Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Tuliszkowie.
 • Nadzór inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy oraz pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. „Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew”. Gmina Tuliszków
 • Nadzór inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla zadania Rewitalizacja Centrum Osady Grabów – Plac Kościuszki.
 • Nadzór inwestorski :Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Głębokiem, Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim i Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łubiance w ramach programu Radosna Szkoła. Gmina Olszówka.
 • Nadzór autorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy z zakresie realizacji robót budowlanych pod nazwą: Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie. Gmina Dobra.
 • Nadzór autorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy w zakresie realizacji robót budowlanych pod nazwą: Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko-parkowego w Długiej Wsi. Gmina Dobra.
 • Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie terenów centrum Kleszczowa. Gmina Kleszczów.
 • Nadzór inwestorskI nad: Zagospodarowanie terenów zieleni na skwerze przy ul. Powstańców Wlkp. oraz w pasie drogowym ul. Browarnej w Turku.
 • Monitoring ptaków lęgowych na terenie Ostoi Nadgoplańskiej PLB 040004 oraz w okolicach odkrywki Tomisławice. KWB Konin.