Budowa terenów zieleni

Budujemy od podstaw różnego rodzaju tereny zieleni począwszy od kameralnych rozwiązań ogrodowych poprzez zieleń miejską, osiedlową i drogową a kończąc na zieleni towarzyszącej obiektom handlowym i przemysłowym. W ramach poszczególnych realizacji wykonujemy m.in. niwelację terenu, budowę i umacnianie skarp, zakładanie drenaży, budowę elementów małej architektury (np. altany, pergole, mostki, murki oporowe, zbiorniki wodne) wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów (również dużych okazów soliterowych), zakładanie trawników (z siewu lub z rolki), budowę nawierzchni (np. brukowych, żwirowych), systemów nawadniania, zakładanie ogrodów na dachach i stropach.