Inwestycje wielobranżowe

Doświadczona i wykwalifikowana kadra naszej firmy wraz z dobrze przygotowanym parkiem maszynowym jest w stanie zrealizować najbardziej wymagające przedsięwzięcia. Nasze dotychczasowe realizacje to pojedyncze małe elementy, ale też kompleksowe zadania budowlane. W pełnym zakresie podejmujemy się realizacji inwestycji dotyczących:

 • przygotowania terenów pod budowę w zakresie usuwania drzew, niwelacji terenu;
 • kompleksowego uzbrajania terenu w sieci (m.in. elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
 • budowy nawierzchni (np. żwirowych, brukowych, bezpiecznych);
 • oświetlenia;
 • budowy i montaż obiektów małej architektury (mostków, pergoli, altan, murków oporowych, gabionów, placów zabaw, ławek);
 • zbiorników wodnych (m.in. stawy rekreacyjne, zbiorniki ppoż. i retencyjne);
 • budowa grobli i rowów odwadniających z przepustami;
 • wykonywania zielonych dachów;
 • nasadzeń drzew, krzewów, bylin;
 • nasadzeń roślin sezonowych i roślinności wodnej;
 • zabezpieczanie korzeni drzew – ekrany przeciwkorzeniowe;
 • zabezpieczanie drzew i krzewów na okres budowy;
 • ogrodzeń;
 • utrzymania zrealizowanych obiektów