Kontakt

Nasz zespół

Jarosław Piórkowski

Stanowisko: Właściciel, Kierownik projektów
tel.:+48 63 26 19 245
email: jaroslaw.piorkowski@kerria.pl

Katarzyna Andrzejczak

Dział: Administracja
Stanowisko: Kierownik działu administracji
tel/fax: +48 63 26 19 245
tel. kom: +48 660-734-198
email: katarzyna.andrzejczak@kerria.pl

Weronika Pawełczak

Dział: Administracja
Stanowisko: Specjalista ds zamówień i logistyki
email: weronika.pawelczak@kerria.pl

Dominika Kowal

Dział: Projektowy
Stanowisko: Kierownik Pracowni Projektowej, Inżynier środowiska, Kosztorysant
email: dominika.kowal@kerria.pl

Anna Sobczak

Dział: Projektowy
Stanowisko: Koordynator ds. projektu
email: anna.sobczak@kerria.pl

Karolina Ślusarska

Dział: Projektowy
Stanowisko: Projektant
email: karolina.slusarska@kerria.pl

Tomasz Kaleta

Dział: Projektowy
Stanowisko: Specjalista dendrolog, ornitolog
email: biuro@kerria.pl

Tomasz Andrzejczak

Dział: Realizacji
Stanowisko: Brygadzista
email: biuro@kerria.pl

Dawid Witkowski

Dział: Realizacji
Stanowisko: Brygadzista
email: biuro@kerria.pl

„KERRIA” Piórkowski, spółka jawna
ul. Żeromskiego 80
62-600 Koło
NIP: 666-20-38-654

tel./fax +48 63 26 19 245,
tel. +48 63 26 19 244,
kom. +48 660-734-198,
biuro@kerria.pl

Konto bankowe (Bank Santander)
PLN: 24 1090 1203 0000 0000 2004 2242
EUR: 09 1090 1203 0000 0001 0508 0278

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00 – 15:00

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna, NIP: 666-20-38-654.

Z kim może się Pani/Pan skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna może Pani/Pan skontaktować się z pod nr telefonu: +48 63 26 19 244,
kom. +48 660-734-198, bądź adresem email: biuro@kerria.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu właściwej i kompleksowej realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy( np: zapytań ofertowych, przyjmowanie zamówień).

Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom, którym „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna w dochodzeniu należnych roszczeń,
  • osobom upoważnionym przez „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

Jakie ma Pani/Pan prawa?
Jako Administrator danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE