Wielobranżowe projekty terenów zieleni

Nasz zespół projektowy tworzą specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, planowania przestrzennego, kształtowania terenów zieleni, inżynierii i ochrony środowiska. Ponadto współpracujemy z fachowcami z wielu branż, m.in. architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. Jesteśmy gotowi podjąć się najbardziej złożonych tematycznie wyzwań projektowych. Wielobranżowe opracowania koordynowane przez kierownika projektu upraszczają i skracają czas poświęcony na uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem. Pozwala to na harmonijne zaprojektowanie, a następnie realizację założeń o skali kameralnej oraz większych i bardziej skomplikowanych inwestycji.