Inwentaryzacje dendrologiczne

Na terenie Polski zinwentaryzowaliśmy dziesiątki tysięcy drzew i krzewów. Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem. Inwentaryzacja zieleni jest niezbędnym elementem procesu projektowego i weryfikującego Wykonawców nasadzeń. Inwentaryzacje realizujemy w oparciu o przeprowadzone pomiary terenowe na wyznaczonym i określonym obszarze. Na życzenie Zamawiającego przy użyciu specjalnej farby w sprayu nadajemy numer inwentaryzacyjny na pniu. Zebrane informacje dotyczące cech drzew i krzewów tj. gatunek, obwód pnia [cm], szerokość korony drzew [m], wysokość [m], powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2] oraz ich wysokość [m], stan fitosanitarny, uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, wycinki lub przesadzenia; przedstawiamy w formie opisowej. Natomiast graficznie w formie mapy przedstawiamy lokalizację drzew i krzewów, wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej. Mapy opracowujemy w wersji elektronicznej w formacie dwg (AutoCad).

Ponadto na życzenie klienta przygotowujemy również:

  • wniosek o wycinkę drzew i krzewów wraz z pełnym postępowaniem administracyjnym,
  • dokumentację fotograficzną,
  • projekty nasadzeń zastępczych-kompensacyjnych.