Pielęgnacja, wycinka drzew i krzewów

Wykonujemy specjalistyczne usługi z zakresu cięć pielęgnacyjnych i wycinki drzew tzw. trudnych na działkach prywatnych, przemysłowych, terenach miejskich i gminnych oraz na cmentarzach i w miejscach trudno dostępnych. W ramach przedmiotowych prac realizujemy: cięcia pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, formujące), cięcia techniczne (utrzymanie skrajni drogi, usunięcie kolizji drzew z budynkami oraz infrastrukturą techniczną), cięcia korygujące (usunięcie wad w budowie drzewa). Usuwanie skutki wichur (połamane drzewa, gałęzie, wiatrołomy), Ponadto karczujemy pnie lub frezujemy w miejscach kolizji np. z infrastrukturą podziemną. Gałęzie i odpady drzewne rozdrabniamy rębakiem i pozostawiamy do wykorzystania Zamawiającemu lub zagospodarowujemy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.