Projekty - realizacje

 • Projekt budowlany i wykonawczy pn. Projekt zagospodarowania terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Żegrze. Miasto Poznań – Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Projekt budowlany pn. Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlany i wykonawczy pn. Rozbudowa zieleńca miejskiego wraz z budową urządzeń budowlanych w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi, dz. nr 321/6 i 321/5, obr. B-8. Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Białków Górny. Gmina Kościelec
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe. Gmina Kościelec
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Skwer im. Pawła Cymsa” – miejscem pamięci, rekreacji i spotkań. Gmina Czerniejewo
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 79/1 w m. Gadowskie Holendry, gm. Tuliszków w ramach projektu pt. „Sielska Dolina w Gadowskich Holendrach”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 350 w m. Sarbicko, gm. Tuliszków w ramach projektu pt. „Integracyjny zakątek w Sarbicku”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlany pn. Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863r. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare”. Gmina Kościelec
 • „Projekt koncepcyjny zagospodarowania działki numer 419 w miejscowości Subkowy na cele rekreacyjne”. Gmina Subkowy
 • Projekt wielobranżowy pn. „Parking dla Międzytorza wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 17/1, 17/2, 19 – wzdłuż ulicy Lachmana w Płocku” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski osiedlowy”. Gmina – Miasto Płock
 • Projekt budowlany i wykonawczy „Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą”. Gmina Kościelec
 • Projekt budowlano – wykonawczy oraz operat wodnoprawny pn. „Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków na działkach nr 117/2 i 118/4 w Ostrówku dla budynku wielorodzinnego po dawnej szkole”. Gmina Sompolno
 • Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Przebudowa trybun na stadionie w Tuliszkowie”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano – wykonawczy „Budowa parkingów przy UGiM w Tuliszkowie, w związku z przebudową drogi krajowej 72 Konin – Tuliszków – Uniejów”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania zielenią terenu przy budynku Nadleśnictwa Koło w m. Gaj Stolarski. Nadleśnictwo Koło
 • Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Plac zabaw przy przedszkolu w Tuliszkowie”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku w m. Smaszew”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Powiat Łódzki Wschodni
 • Dokumentacja projektowo-wykonawcza „Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją na terenach porolnych przy drodze ekspresowej S5 Poznań – Gniezno, na terenie GDDKiA O/Poznań”. GDDKiA O/Poznań.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Rewitalizacja Parku przy ul. Dąbskiej w Grabowie”. Gmina Grabów.
 • Projekt techniczny „Wykonanie renowacji parku i stawu wraz z oświetleniem w m. Piętno, gm. Tuliszków”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt koncepcyjny „Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku Nadleśnictwa Koło w m. Gaj Stolarski”. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koło.
 • Projekt koncepcyjny „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie na cele rekreacyjne”. Gmina Sompolno.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach”. Gmina Dobra.
 • Projekty budowlano-wykonawcze placów zabaw w Lubstówku, Nowej Wsi i Sompolnie. Gmina Sompolno.
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania placu przy kościele WNMP w KłodawieParafia Wniebowzięcia NMP w Kłodawie.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Gozdów”. Gmina Kościelec.
 • Projekt zagospodarowania terenu zielenią przy Przedszkolu Miejskim w Kole. Gmina Miejska w Kole.
 • Projekt koncepcyjny „Rewitalizacja Placu Wolności w Przedczu”. Gmina Przedecz.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Zagospodarowania terenu wokół boiska trawiastego przy ulicy Norwida-Asnyka na osiedlu Dobrzyńska w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tereny zielone i parki rekreacyjne”. Gmina – Miasto Płock.
 • Projekt budowlano – wykonawczy „Budowa ścieżki dydaktycznej ZIELEŃ wraz z modernizacją części istniejącej w Uniejowie”. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Rewalowyzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy”. Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy
 • Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją projektową i kosztorysową dla zadania pod nazwą: „Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie”. Gmina Dąbie.
 • Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw w m. Lubstów i Ośno Górne. Gmina Sompolno.
 • Projekt koncepcyjny zieleni oraz wykonanie nasadzeń na placu przed basenem w Kole.
 • Projekt rewaloryzacji centrum miejscowości Tuliszków.
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa szlaku pieszo-rowerowego na terenie gminy Malanów wraz z uwzględnieniem dwóch punktów postojowych.
 • Projekt i kosztorys nasadzeń jarzębu pospolitego celem wzmocnienia osiadłej populacji poprzez wzbogacenie i poprawę warunków torficznych biotopu głuszca i cietrzewia w związku z planowaną do budowy autostradą A 18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice. GDDKiA o/ Zielona Góra
 • Projekt rewaloryzacji centrum miejscowości Grzymiszew.
 • Dokumentacja techniczno – kosztorysowa, inwestycji pn.: „Nasza „mała – wielka” kościelecka scena na skarpie”. Gmina Kościelec.
 • Dokumentacja projektowa na: „Utwardzenie miejsc postojowych i ścieżek oraz odwodnienie budynku w Zespole Dworsko – Parkowym w Kolnicy.”Gmina Brudzew.
 • Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy Pl. Wiosny Ludów w Czerniejewie.
 • Projekt zagospodarowania terenów zieleni w centrum Brudzewa, na ul. Plac Wolności.
 • Projekt zagospodarowania terenu zieleni ul. Ratuszowej we Wrześni.
 • Przyrodnicza rewaloryzacja parku zabytkowego w Tuliszkowie.
 • Projekt rewitalizacji centrum miejscowości Grabów.
 • Projekt budowlano – architektoniczny pn.: „Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko”
 • Projekty budowlane dotyczące budowy placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowościach Głębokie, Ponętów Górny, Łubianka, gmina Olszówka
 • Projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na: rozbudowie autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku Kowal – granica województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego o urządzenia ochrony środowiska – dwa zbiorniki retencyjne dla płazów. GDDKiA o/Bydgoszcz
 • Projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID dla zadania polegającego na: rozbudowie autostrady A2 na odc. Trzciel – Nowy Tomyśl km 92+533 – 107+900 na terenie województwa wielkopolskiego poprzez budowę trzech zbiorników rozrodczych dla płazów. GDDKiA o/Poznań.
 • Projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem inwestorskim pn: Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Gmina Tuliszków.
 • Projekt budowlany dla zadania polegającego na odtworzeniu nieczynnego zbiornika wodnego na działce 1/3 w gminie Miedzichowo, obręb Trzciel Odbudowa, mającego spełniać funkcje siedlisk dla żurawia (Grus grus) i bąka (Botataurus stellaris). GDDKiA o/ Poznań
 • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa pn: Budowa płyty boiska z automatycznym systemem nawadniania w miejscowości Dobrów. Gmina Kościelec.
 • Projekt remontu zbiornika wodnego usytuowanego na terenie leśnictwa Linne, gm. Dobra. Nadleśnictwo Turek.
 • Opracowanie szczegółowego programu kompensacji przyrodniczej (oraz projekt techniczny) polegającej na utworzeniu siedlisk łąkowych, przywróceniu właściwego stanu torfowiska i stworzeniu siedlisk zastępczych dla żurawia i bąka w obszarze Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Doliny Obry. GDDKiA o/Poznań.
 • Projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem inwestorskim dla zadania polegającego na budowie 2 rowów odwadniających wzdłuż drogi serwisowej po południowej stronie autostrady A2 pomiędzy rzekami Teleszyną Dolną a Janówką oraz budowie grobli na łuku rzeki Teleszyna Dolna. GDDKiA o/Poznań.
 • Projekt zagospodarowania zielenią miejsc reprezentacyjnych miasta Września tj. Rynek oraz ul. Warszawskiej poprzez opracowanie szczegółowego planu nasadzeń wieloletnich i sezonowych, opracowanie dokumentacji technicznej urządzeń pomocniczych oraz przygotowanie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego. Gmina Września.