Inwentaryzacja - realizacje

 • Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w kolizji z rurociągiem w pasie drogi krajowej nr 15 w m. Trzemeszno. GDDKiA O/Poznań, Rejon Gniezno.
 • Weryfikacja nasadzeń przy drodze S-5 Poznań – Wrocław (odc. Kaczkowo – Korzeńsko) od km 103+654 do km 108+759 – odcinek na terenie województwa dolnośląskiego. GDDKiA O/Poznań.
 • Rewizja dokumentacji powykonawczej, dotycząca zieleni na drodze S5 Gniezno – Poznań od km 14+475 do km 34+615. GDDKiA O/Poznań.
 • Projekt inwentaryzacji zieleni autostrady A2 (na odcinku Węzeł Komorniki 158+300 – Węzeł Krzesiny 171+600). GDDKiA O/Poznań.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca drzewa przeznaczone do usunięcia wraz z propozycją nasadzeń kompensacyjnych na terenie zieleni przy ul. 1-go Maja, ul. Plac Kościuszki na działce 256/5. Gmina Grabów.
 • Inwentaryzacja nasadzeń drzew i krzewów rosnących w pasie autostrady A1. Odcinek I (od km 261+000 do km 270+000) i odcinek II (od km 270+000 do km 291+000). SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
 • Specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego na terenie pasów drogowych miasta Poznania dzielnicy Grunwald (84,70 km). ZDM Poznań.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów rosnących w pasie przebudowy drogi wojewódzkiej DW 276 w m. Sycowice na odcinku od km 15+200 do km 17+348. Pracownia projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o..
 • Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usunięcia z działki o nr ewid. 853, obręb Malanów wraz z opracowaniem planu nasadzeń kompensacyjnych w zamian za usunięte drzewa.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach położonych w miejscowości Krwony, gmina Brudzew. KWB Adamów.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla modernizacji linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom na odcinku 38,800 km – 104,250 km. Mott Mac Donald Limited Sp. z o.o..
 • Inwentaryzacja dendrologiczna istniejącej zieleni oraz wskazania dotyczące jej pielęgnacji, wraz z projektem nasadzeń uzupełniających oraz uzyskaniem uzgodnień z konserwatorem zabytków dotycząca placu Wiosny Ludów w Czerniejewie.
 • Specjalistyczne przeglądy stanu zadrzewienia przy drogach krajowych województwa zachodniopomorskiego oraz weryfikacja nasadzeń przy nowo oddanych inwestycjach drogowych. GDDKiA o/Szczecin oraz GDDKiA o/Poznań.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna alei zabytkowej w Czerniejewie wraz z projektem nasadzeń uzupełniających oraz uzyskaniem uzgodnień z konserwatorem zabytków. Gmina Czerniejewo.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna dróg i terenów miejskich w Turku.