Realizacje

 • Rewitalizacja Rynku będącego historycznym układem urbanistycznym miasta Czerniejewo. Gmina Czerniejewo.
 • Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Sławoszewku, Gmina Kleczew.
 • Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu. Gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo i Stęszew. ZDP Poznań.
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych na pomnikowym dębie rosnącym w miejscowości Ruszków Pierwszy. Przeprowadzenie mikoryzy. Gmina Kościelec.
 • Wykonanie prac remontowych w miejscowości Ponętów Górny II polegających na naprawie i konserwacji pomostu drewnianego i kładki przy stawie wraz z oczyszczeniem stawu. Gmina Olszówka.
 • Wykonanie specjalistycznych cięć w drzewostanie przyulicznym na terenie pasów drogowych dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. ZDM Poznań.
 • Wykonanie prac pielęgnacyjnych – cięcia sanitarne, korygujące i techniczne w koronach drzew przyulicznych Miasta Poznania, dzielnica Jeżyce. ZDM Poznań.
 • Wykonanie terenów zieleni przy Przedszkolu Miejskim na ul. Piaski w Kole. Gmina Miejska Koło.
 • Zabiegi pielęgnacyjne drzew pomnikowych w Alei Mielno-Wierzonka. Gmina Swarzędz.
 • Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Brudzew. Gmina Brudzew.
 • Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszków, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuliszków położonych w: Ogorzelczynie, Smaszewie, Tarnowej i Kiszewach. Gmina i Miasto Tuliszków.
 • Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Zespole Pomostów Widokowych nad Jeziorem Długie, na działce o nr ewid. 152, w obrębie ewidencyjnym Długie, gm. Izbica Kujawska.
 • Realizacja inwestycji pn.: „Dla mieszkańców oraz Gości Grobla pełna przyjemności”. Gmina Czerniejewo.
 • Realizacja inwestycji pn.: „Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanieterenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie”. Gmina i Miasto Witkowo.
 • Wykonannie automatycznego systemu nawadniania na terenie firmy ProBiotics Polska Sp. z o.o.Stowarzyszenie Ekosystem – Dziedzictwo Natury Turek.
 • Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Głębokie. Gmina Olszówka.
 • Zagospodarowanie zieleni wraz z budową nawierzchni dla pieszych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny przy ul. Szpitalnej w Koninie.
 • Zagospodarowanie parku w m. Kotowo polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych oraz wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w parku, jako uzupełnienie drzewostanu i zakrzewień oraz nasadzenia krzewów – żywopłotu.
 • Więckowice – zagospodarowanie działki na Wiejskie Centrum Rekreacji – I etap. Gmina Dopiewo.
 • Zagospodarowanie zabytkowego parku w Skórzewie. Gmina Dopiewo
 • Zamontowanie na terenie parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku 37 szt. budek lęgowych dla ptaków.
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji trzech placów zabaw realizowanych w ramach programu „Radosna Szkoła”. Gmina Koło.
 • Bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne. Gmina Dąbie
 • Wyposażenie miejscowości Dziadowice – Folwark, Grąbków, Poroże w zaplecze sportowo – kulturalne. Gmina Malanów.
 • Budowa płyty boiska wraz z automatycznym systemem nawadniania w miejscowości Dobrów. Gmina Kościelec.
 • Zimowe utrzymanie nieruchomości na terenie firmy Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. oraz firmy Wood – Mizer Industries Sp. z o.o.polegającego na: odśnieżaniu placów, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, dachu, usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli. Ponadto utrzymanie zieleni polegające na wykaszaniu powierzchni trawiastych, przycinaniu żywopłotów oraz odchwaszczaniu. Koło.
 • Rozbudowa urządzeń odwadniających wzdłuż drogi serwisowej autostrady A2 w km 289+900 – 290+700 pomiędzy rzekami Teleszyną Dolną a Janówką. GDDKiA o/Poznań
 • Realizacja inwestycji pn.: Nasza „mała – wielka” kościelecka scena na skarpie. Gmina Kościelec.
 • Wykonanie 3 wiązań elastycznych typu Cobra PLUS na kasztanowcu zwyczajnym, rosnącym na terenie parku dworskiego w Kolnicy. Gmina Brudzew.
 • Renaturalizacja miedzywala na wysokości ujścia Neru do Warty na obszarze ‘wyspy” w widłach Neru i Warty (42,66ha)KWB Adamów.
 • Wykonanie przepompowni wraz ze sterowaniem oraz instalacji automatycznego systemu nawadniania na terenie firmy Wood – Mizer Industries Sp. z o.o. w Kole.
 • Metaplantacja roślin chronionych selerów węzłobaldachowych w m. Królów z pasa drogi krajowej nr 12 na stanowisko zastępcze wraz z monitoringiem udatności dla GDDKiA Zielona Góra
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku wpisanym do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi – park w Bełdowie, gmina Aleksandrów Łódzki.
 • Budowa zastępczego zbiornika rozrodczego dla płazów na działce 59/3 w Przychodzku – w systemie zaprojektuj i wybuduj. GDDKiA o/Poznań
 • Wykonanie systemu nawadniania terenów zieleni zlokalizowanych na placu Narutowicza w Bełchatowie.
 • Budowa terenów zieleni w ramach „Przebudowy placu Narutowicza ul. 19 Stycznia ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną”. Gmina Bełchatów.
 • Utrzymanie parku miejskiego im. Żerominy Składkowskiej w Turku.
 • Zamontowanie systemów nawadniających na pięciu rondach w Kole.