Opinie i ekspertyzy - realizacje

  • Opinia dotycząca oszacowania wartości zniszczonych drzew na DK11 w miejscowości Tarnowo. GDDKiA O/Poznań, Rejon w Chodzieży.
  • Opinia dendrologiczna dotycząca drzewa z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) rosnącego na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu. Urząd Miejski w Kaliszu.
  • Ekspertyza dendrologiczna wykonana metodą Visual Tree Assessment (VTA) dotycząca drzew pomnikowych (Dęby szypułkowe (Quercus robur), lipy drobnolistne (Tilia cordata), buk zwyczajny ‘Atropunicea’ (Fagus sylvatica), wierzba biała (Salix alba) i sosna wejmutka (Pinus strobus) – znajdujących się na terenie Gminy Opatówek. Gmina Opatówek.
  • Opinia dendrologiczna dotycząca drzew i krzewów rosnących na terenie gminy Osiek Mały na obszarze Natura 2000 – w kontekście wydawania zezwoleń na wycinkę drzew. Gmina Osiek Mały.
  • Ekspertyza dendrologiczna dębu szypułkowego (Quercus robur) wykonana metodą Visual Tree Assessment (VTA) rosnącego w miejscowości Kotwasice, gm. Malanów